Een mailing versturen? Bekijk onze handige tips

direct mailing versturen

Een direct mailing versturen, wat houdt dat in?

De letterlijke betekenis van een direct mailing versturen is het grootschalig verspreiden van een (reclame) boodschap per post of e-mail. Voor het verzenden van een mailing kiezen professionals een mailinglijst ook wel een klantenbestand genoemd.

Uw mailing opstellen

Voordat u direct mailing versturen wilt doet u er goed aan om een plan van aanpak te maken. Door uw (direct) mail doordacht op te stellen maakt u vaak het verschil tussen succesvolle dm campagne en een gemiddelde campagne.

Een goede mailing begint daarom met het vaststellen van uw doelen. Investeer daarnaast tijd in het maken van een mailinglijst en vul deze wanneer nodig aan met een een adressenbestand van een externe aanbieder.

Wees ook kritisch op uw mailinglijst voordat u direct mailing verturen gaat. Uiteraard kunt u iedereen en alles willen aanschrijven maar voor de effectiviteit van uw mailing doet u er goed aan om de juiste doelgroep voor uw boodschap te seleceteren.

Wanneer een direct mailing versturen?

Op de vraag ‘een direct mailing versturen’ is niet eenduidig een antwoord te geven. Wanneer de het beste moment is een mailing te versturen is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden.

Zo spelen de doelen van uw campagne hierin een bepalende rol. Zo vergt het creëren of het vergroten van uw naamsbekendheid onder suspects een andere timing dan bij prospects. Uiteraard geldt dit principe ook voor het benaderen van uw leads. Daarnaast is de juiste timing bij het opnieuw triggeren van geïnteresseerden of het verleiden, enthousiasmeren of het op de hoogte brengen van uw omgeving d.m.v. een mailing essentieel.

Het juiste verzendmoment van een mailing is ook afhankelijk van het kanaal dat u gebruikt. Het verzenden van een mailing per post heeft een andere attentie waarde als een mailing die verzonden is via de mail.

Een mailing versturen per e-mail of postHet versturen van direct mailing per post

Wanneer u tegenwoordig een traditionele mailing verstuurd per post, dan hoeft u niet zozeer meer te vechten om de aandacht van de ontvanger. De kans op interactie bij een mailing per traditionele media is ook groter. Dit komt simpelweg doordat de ontvanger naar alle waarschijnlijkheid uw mailing te zien gaat krijgt.

Een traditionele campagne met een hoge attentie waarde

Het is weer bijzonder om fysiek een kaart, brief of informatiepakket  in handen te hebben. U kunt er bij uw leads en/of bestaande klanten zelf toe overgaan om uw dm actie persoonlijk of orgineel te maken. Kortom u kunt iets sturen dat recht uit het hart komt en zo de nodige lof oogsten van uw klanten. Wanneer u de juiste snaar weet te raken, dan zal de ontvanger dit zeker onthouden en delen met zijn omgeving.

Een mailing versturen per e mail

Wanneer uw een mailing per e-mail verzend, zorg dan voor goede content! Doet u dit niet, dan krijgt u van de ontvanger al snel het label spam. Kortom de juiste content voorkomt de negatieve associaties die mensen hebben bij bedrijven die spam versturen.
Als u uw digitale direct mail op de juiste wijze weet in te zetten biedt dit kansen om uw doelgroep te vermaken, te activeren, te enthousiasmeren en te vermaken.

Een mailing versturen en de AVG

In de AVG wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen een mailing versturen per post en een mailing versturen per mail. Zo is er bij traditionle dm per post geen toestemming nodig van de ontvanger. Bij digitale mailingen, is toestemming vooraf wel noodzakkelijk.
De achterliggende gedachte hiebij is dat een digitale mailing met name vanwege de prijs door iedereen heel eenvoudig en masssaal verstuurd kan worden.

Wanneer u digitaal communiceert met uw bestaande klanten of leden, dan kunt deze wel zonder toestemming vooraf benaderen. Voorwaarde hierbij is wel dat er duidelijk in de mailing wordt aangegeven hoe deze klant zich kan afmelden.

SEO diensten door Content Productions