Responsverwerking

Responsverwerking 1

Responsverwerking

Nadat u uw inspanningen heeft geleverd met het opzetten en uitvoeren van uw marketingactie is het tijd voor de responsverwerking en evaluatie.

Het succes van uw marketingacties is direct gerelateerd aan uw inspanningen. D.w.z. hoe nauwkeuriger de input hoe specifieker de output. Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk om later te kunnen oogsten in de vorm van een  goed meetbare response.

Onze jarenlange ervaring met responseverwerking heeft geleid tot het ontwerpen van een gestroomlijnd proces waarbij alle factoren zijn meegewogen. Ongeacht de omvang van uw project, wij zorgen voor een perfecte en efficiente afhandelingvan de respons.

Wij controleren alle reacties – per post, telefoon, mail of via het internet – op de juistheid van gegevens en voeren deze gegevens op in uw database. Zonodig vullen we de onvolledige gegevens aanresponsverwerking.

Responsverwerking Samengevat

  • Het verwerken van de binnengekomen reacties per post, mail, telefoon of internet.
  • Het registreren of scannen van handgeschreven inzendingen of digitale actiecoupons.
  • Het toezenden van brochures, proefverpakkingen of promotiemateriaal.
  • Wij houden de responseadressen bij in uw database en zo nodig corrigeren we de gegevens.
  • Alle gegevens worden door ons op nagekeken zodat er een up-to-date en correct bestand ontstaat.

Het proces is pas afgerond als ook de follow-up is geregeld. Hierbij moet u denken aan het toezenden van producten, promotie materialen, proefverpakkingen of, ten aanzien van het financiële gedeelte, het terug storten van geld.

SEO diensten door Content Productions